Medlemslogin

Søg på Tollerklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Tollerklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×Generalforsamlingen 10.02.2018 i Vonge-Kollemorten hallen kl 14:00 (tidligst)

Datoen for årets ordinære generalforsamling nærmer sig med hastige skridt.

Dokumenter i forbindelse med denne finder i nu i "Download"-sektionen her på hjemmesiden

Som bekendt har Kim Lybech valgt at sige tak for denne gang. Der er kommet 1 kandidat til den ledige bestyrelsespost:
Annette Schwartz Hansen, der i det forgangne år har siddet som suppleant, har valgt at opstille til bestyrelsen.
Hele den siddende bestyrelse støtter Annette's kandidatur.

Der er indkommet et enkelt forslag:
Bestyrelsen foreslår en revidering af klubbens vedtægter. De fleste ændringer er simple redaktionelle ændringer, som bestyrelsen har haft under overvejelse i længere tid, men ikke ville forslå før der var vigtigere ændringer at tage stilling til, da en eventuel urafstemning koster mange penge i porto.

Den vigtigste ændring er nok at det er generalforsamlingen der træffer fremtidige beslutninger uden at disse skal til urafstemning. Dette er en tilretning til DKK's egne vedtægter samt DKK's udkast til "skelet-love" til klubber og kredse. I disse har man for nogle år siden fjernet punktet om urafstemning på indkomne forslag mm.

Vi ses i Vonge 10. februar


Tollerbladet 1/2018

Tollerbladet 1/2018 er klar til download

Tollerdays

Her finder du resultater fra Tollerdays

Hvalpeanvisning

Jeg vil meget gerne, hvis I vil dele jeres oplysninger og info med hvalpeanvisningen, om hvilke hvalpeplaner i har og hvornår I forventer i fremtiden at lave en parring.
Det er oplysninger, som jeg kan bruge, når der bliver spurgt om hvor der kommer hvalpe og ca. hvornår.
Vil du hjælp mig til at blive bedre i fremtiden til at guide tollerejerne, så smid rask en mail af sted til mig: hvalpeanvisning@tollerklubben.dk