Medlemslogin

Søg på Tollerklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Tollerklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

Hvalpeanvisning

Er du interesseret i en tollerhvalp, kan du enten kontakte hvalpeanviseren, der også svarer på spørgsmål om racen m.v., eller klikke dig ind på nedennævnte lister og kontakte opdrætterne direkte.

Hvis du søger yderligere oplysninger på forældredyrene, kan du enten søge via hundeweb - kræver medlemskab af Dansk Kennel Klub (DKK) - eller kontakte den enkelte opdrætter.

Vi anbefaler også at du som kommende hundeejer bruger tid på at sætte dig ind i hvad det betyder at have hund. Følg linket til DKK's video: "Skal du have hund?"

Tollerklubben kan kun stå inde for oplysninger vedrørende

 • HD-status (hofteledsdysplasi)
 • AD-status (albuer)
 • PRA-status (en øjensygdom)
 • Øjenlysning (foretages hos dyrlæge og må max. være 1 år på parringstidspunktet)

på forældredyrene, da det er offentligt tilgængelige oplysninger.

Listen er inddelt i 4 sektioner:
1. Hvalpe på vej - her kan du annoncere kommende hvalpe straks efter parringen.
2. Hvalpe, der opfylder de til enhver tid gældende avlsrestriktioner.
3. Hvalpe, der opfylder de til enhver tid gældende avlsrestriktioner og avlsanbefalinger.
4. Hvalpe, der opfylder de til enhver tid gældende avlsrestriktioner, avlsanbefalinger og klubbens etiske retningslinier.

Se her for at læse avlsrestriktioner samt avlsanbefalinger.

Se her for at læse klubbens etiske retningslinier

Se her for at finde skema til optagelse på hvalpelisten: Hvalpe listen

1. Hvalpe på vej
Der er ingen kuld på denne liste

2. Hvalpe der opfylder avlsrestriktionerne
Der er ingen kuld på denne liste

3. Hvalpe der opfylder avlsrestriktioner og avlsanbefalinger
Der er ingen kuld på denne liste

4. Hvalpe der opfylder avlsrestriktioner, -anbefalinger og etiske retningslinier


Hvordan du får dine hvalpe på listen?
Kun hvalpe fra medlemmer af Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub optages på listen!
Dette sker ved at du sender en mail til hvalpeanvisningen. I mailen vedhæftes et komplet udfyldt forældreskema, samt disse oplysninger.

 • Opdrætters navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse (samt evt. webadresse)
 • Opdrætters medlemsnummer i Tollerklubben
 • Fødselsdato (eller forventet fødselsdato)
 • Antal hanner og antal tæver, hvis det er et kuld som er født.

For Tollerklubbens hvalpeliste gælder desuden:

 • Opdrætteren kan indmelde hvalpekøbere til en favorabel pris af 220 kr. pr. hvalpekøber, ved at indbetale dette for hvalpene. Indbetalingen sker på Tollerklubbens bankkonto reg. nr.7046 konto 0128849. Samtidig sendes en mail til klubbens kasserer ned oplysning om køberes navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Kasseren vil herefter sende besked til de nye hvalpekøbere om, at de er indmeldt i Tollerklubben af opdrætteren.
 • Kuldene står på listen, indtil de er 8 uger gamle, hvorefter de automatisk bliver slettet. Er hvalpene solgt inden da, skal opdrætteren rette henvendelse til hvalpeanvisningen og få kuldet slettet.
 • Er hvalpene ikke solgt, når de er 8 uger er gået, kan opdrætteren ugentligt forlænge annoncen. Dette skal ske ved skriftlig henvendelse til hvalpeanviseren.
 • Hvalpene kan maksimalt stå på listen til de er 1 år gamle.
 • Hvalpe, der er stambogsført på dispensation fra DKK, kan ikke optages på hvalpelisten pga. bestyrelsens politik omkring dispensationer.
 • Klubben forbeholder sig ret til at tage kuld af listen, hvis der opstår tvivl om kuldets 'berettigelse' på listen, og indtil denne tvivl er be- eller afkræftet.
 • Alle opdrættere bør stå til rådighed for snak om racen og mere specifikt om deres eget kuld.
 • Det er en forudsætning at DKK’s regler for stambogsføring og registrering overholdes. Reglerne findes her: http://www.dkk.dk/side.asp?ID=3090 

For opdrætterens (sælgers) og købers skyld anbefaler klubben, at der udarbejdes en skriftlig aftale mellem sælger og køber, hvoraf samtlige betingelser og vilkår for handelen fremgår. Klubben anbefaler DKK's standard købekontrakt, som kan rekvirere gratis på DKK's information. Såfremt der skulle opstå tvister mellem køber og sælger, som ikke kan løses i mindelighed, skal sagen indbringes for DKK's klagenævn jvf. DKK's anbefalinger for handel med hvalpe med DKK stambogsførte hvalpe.

Optagelsen på hvalpelisten er gratis.

Tollerklubben byder alle opdrætter, hvalpe og hvalpekøber velkommen og håber på, at hjemmesiden vil være til gavn og hjælp for alle parter