Medlemslogin

Søg på Tollerklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Tollerklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

Sporudvalget består pt af 5 medlemmer:

I kreds Sjælland sidder Lotte Torp og Annette Schwartz Hansen.
I kreds Sønderjylland er Anna-Mette Farcinsen
I kreds Østjylland er Inger Mulbjerg.
Kontakt til udvalget kan ske på spor@tollerklubben.dk eller på inger@tollerklubben.dk
Sporudvalget arrangerer schweiss- og vildtsporprøver, arrangerer træning og vil gerne rådgive medlemmerne om træningsmuligheder.Man kan opnå 2 slags championater med sin toller:

Dansk vildtsporchampion - DKSCH(V)
Her kræves:
3 første præmeringer på vildtspor(enten i DRK eller i Tollerklubben) over mindst 2 år, 2 forskellige dommere og 2 forskellige skove. Og derudover en Good på udstilling efter hundens fyldte 2 år.

Dansk Sporchampion - DKSCH
Her kræves:
1. præmie på 1000m/20t schweissspor
1. præmie på vildtspor (tollerklubben)
1. præmie på 1000m/40t schweissspor
- samt en Good på udstilling efter hundens fyldte 2 år.

Følgende hunde har opnået titlen Dansk vildtsporchampion
17.08.2014 DK04917/2008 Zæcar med fører Mette Bruun Christensen
21.08.2015 DK02161/2011 Rönne Rivers Fonzy Af Patron med fører Anna-Mette Farcinsen
21.08.2015 DK19650/2010 Flora med fører Inger Mulbjerg
14.08.2016 DK18071/2012 Mariendals Red Nose Snoki Katja med fører Mette 'Thomsen
13.05.2017 DK16706/2014 Felix med fører Nina Orvokki Helander-Isaksen

Følgende hunde har opnået titlen Dansk Sporchampion
14.08.2016 DK19650/2010 Flora med fører Inger Mulbjerg
30.10.2016 DK21061/2011 Rönne Rivers Fonzy af Patron med fører Anna-Mette Farcinsen
05.11.2016 DK16706/2014 Felix med fører Nina Orvokki Helander-IsaksenSporudvalget har afholdt møde 19. juni 2016

Referat – sporudvalgets møde i Ejby Hundeskov den 19. juni 2016 kl. 9.15 – 12.15

Deltagere:        Inger Mulbjerg, formand (IM), Lotte Torp (LT), Annette Schwartz Hansen (ASH),
                        Gea Bos (GB), Anna-Mette Farcinsen (MF) – referent

1.              Sporprøver – opbygning, tilbud, sportyper, antal, datoer 2017, fordeling i landet

Sportyper
Der blev talt om de mange forskellige sportyper både i længde og liggetid, der kan tilbydes. Der var enighed om, at Tollerklubben som udgangspunkt ikke tilbyder 600 m-sporene, da de ikke er obligatoriske for tollere og andre retrievere. Men at vi fra gang til gang, hvis en hundefører efterspørger det, kan gøre det, hvis terrænet gør det muligt.

Sporprøver
I 2016 afholder klubben tre prøver i Jylland og en på Sjælland. IM foreslår, at vi i 2017 lægger to hvert sted. LT oplyser, at der er stort pres på arealerne på Sjælland, men at hun undersøger mulighederne.

Der enighed om at foreslå følgende datoer, hvis de er mulige:

23. april 2017 Sjælland
13. maj 2017 Jylland
13. august 2017 Jylland
15. oktober 2017 Sjælland

IM har efter mødet konstateret, at man ikke kan booke Frederikshåb fra maj til august, derfor flyttes 13. august 2017 til ? september 2017.

(Tollerdays ligger i St. bededagsferien i 2017).

2.              Hjælperliste – point/fordelsret efter at have været stifinder

Det kan være svært at holde styr på hvem, der har været hjælper/stifinder osv. på vores prøver. Der var enighed om at lave en intern oversigt for at bevare overblikket, Udvalget besluttede at tildele fortrinsret til hjælpere, der har fungeret som stifinder, prøveleder, dommer og kok.

MF udarbejder forslag til oversigt.

3.              Medlem/ikke-medlem af klubben på vores træninger. Hvordan tackler vi det?

 Ikke-medlemmer kan deltage til træning, hvis der er plads.

4.              Mailgruppeudfordringer

Der er stadig problemer med, at nogle i udvalget ikke modtager alle mails. MF får LM til at kontrollere, at alle mailadresser er korrekt oprettet.

5.              Hjemmeside: Opdeling, hvem vil have den? Hvad skal ligge på den?

Det blev aftalt, at MF bliver ansvarlig for at holde hjemmesiden opdateret.

Hvad skal ligge på den?

-         Klubbens eget vildtsporreglement

-         Link til Dansk Kennel Klubs sporreglementer

-          Fundats til vandrepokalen

-          Beregninger til Årets Sportoller

-          Resultatoversigt

o   Liste over vildtsporchampions

o   Liste over sporchampions

o   Liste over Årets Sportoller

-          Referater fra sporudvalgets møder

6.            Pointsystem til årets sportoller – Gælder udtagelse i UHM og DM(DRK og DKK) mere, eller skal de tælle på lige fod med almindelig 600 m, 1.000 m/20t/40t?

Der var enighed om ikke at ændre på pointberegningen.

Der var også enighed om, at point opnået af hunde uden stamtavle (ejet af medlemmer af DNSDTR) kan vises på den samlede pointlisten, selvom de ikke har mulighed for at opnå titler. Det er alene tollere m. stamtavle, og hvis ejer er medlem af DNSDTR, der kan opnå titlen Årets Sportoller.

7.            Dommergaver/hjælpergaver, gaver til champions, sponsorer. Beløb, antal osv. Kilometerpenge

 Der blev fastsat beløbsgrænser osv.

8.              Træning, kontakt til medlemmerne osv.

Der tilbydes sportræning på Sjælland og i Østjylland.

Sjælland afholder sin første sporprøve med ny prøveleder. De har på opfordring valgt alene at tilbyde 400 m spor til den første prøve.

9.              Opbevaring af dokumenter såsom reglementer, point, diplomer, dommersedler

 Udvalget beslutter at oprette et arkiv i Dropbox.

10.          Kurser, både til os, men også til medlemmerne

Det blev aftalt, at IM undersøger muligheden for at få oprettet et prøveleder-/stifinderkursus – for udvalgets medlemmer og andre interesserede.

Opfølgning på schweisskursus fra foråret 2016
IM vil gerne lave et opfølgningskursus på forårets schweisskursus i foråret 2017. Det vil igen være Søren Krabbe, der står for indholdet, og der vil være plads til 8-9 hunde.

Udvalget bad IM undersøge muligheden for både at arrangere et begynder- og et fortsætterkursus.

11.          Vildtfryser øst og vest for Storebælt

Jylland: Tollerklubben placerer en fryser hos IM til opbevaring af skind og blod.

Sjælland: Ser ikke noget behov p.t. LT udleverer løb/skind til deltagerne første gang, de er til træning. Derudover har de indtil videre haft mulighed for at låne frysekapacitet hos DRK.

12.          Evt.

Der blev talt om: Dommergebyr, dommerbespisning, sporudvalgets opgaver, tjekliste for afholdelse af sporprøver, vejledning Hundeweb, DRK’s vildtsporprøver efter det nye reglement, spørgsmål om mulighed for at undlade udstillingskrav for at opnå championat.


Tollerbladet 1/2018

Tollerbladet 1/2018 er klar til download

Tollerdays

Her finder du resultater fra Tollerdays

Hvalpeanvisning

Jeg vil meget gerne, hvis I vil dele jeres oplysninger og info med hvalpeanvisningen, om hvilke hvalpeplaner i har og hvornår I forventer i fremtiden at lave en parring.
Det er oplysninger, som jeg kan bruge, når der bliver spurgt om hvor der kommer hvalpe og ca. hvornår.
Vil du hjælp mig til at blive bedre i fremtiden til at guide tollerejerne, så smid rask en mail af sted til mig: hvalpeanvisning@tollerklubben.dk