Medlemslogin

Søg på Tollerklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Tollerklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

Avlsanbefalinger: 

For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Nova Scotia Duck Tolling Klub’s og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende desuden være opfyldt: 
  1. Begge forældredyr skal før parring have HD status A eller B registreret i DKK.
  2. Begge forældredyr skal før parring have AD status 0 eller 1 registreret i DKK 
  3. Forældredyrene må ikke være registreret med samme øjensygdom i DKK. 
  4. Mindst et af forældredyrene skal være registreret genetisk fri for prcd/PRA i DKK. 
  5. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good eller være eksteriørgodkendt på et eksteriørarrangement.
Farver for racen 
  • Rød 
  • Rød M Hvide Aftegn 
  • Fejlfarvet 
Matadoravlsgrænse
DKK har i deres etiske anbefalinger fastsat følgende omkring matadoravlsgrænser og indavlskoefficient. 25% regel En hanhund bør i hele sin levetid ikke blive far til mere end 25% af det gennemsnitlige årlige antal hvalpe-registreringer i racen. 

I 2012 svarer dette til 44 hvalpe for racen. 

5% regel En hanhund bør i hele sin levetid ikke blive far til mere end 5% af samtlige hvalpe født i hans egen generation. 
En generation er sædvanligvis 4-5 år, men kan strække sig over op til 10-13 år. Denne % regel gælder således i henhold til ”hvalpe født i egen generation” uanset generationslængde. Hundens ”generation” starter det år, dens første kuld bliver født og slutter det år, det sidste kuld fødes. 

Indavlskoefficient 
DKK anbefaler i sine etiske anbefalinger, at der ikke parres tættere end fætter-kusine, hvilket på i øvrigt ubeslægtede individer giver en indavlskoefficient på 6,25%. 
Det er muligt at foretage en beregning af indavlskoefficienten på en fiktiv parring på DKK's hundeweb 

Dispensationer
Det sker, at en opdrætter eller en hanhundeejer er nødt til at søge dispensation i forbindelse med en parring, da én eller flere af racens avlsrestriktioner ikke var opfyldt, da parringen skete. Det kan være ting som manglende øjenlysning, manglende HD-fotografering eller manglende udstillingsmeritter.  
Det er DKK alene, der kan beslutte, om en dispensation gives eller ej. 
DKK kan dog vælge at spørge om specialklubbens holdning, men de behøver ikke at følge specialklubbens anbefaling. 

I fald at tollerklubbens bestyrelsen bliver forelagt en dispensationsansøgning fra DKK, vil bestyrelsen seriøst se på årsagerne og forklaringerne til denne og fremkomme med en saglig anbefaling til DKK.


Aktiviteter/kalender


24. november 2018

Læs mere...

Nytår gåtur
13. januar 2019
Nytårsgåtur Vi mødes kl 10 på på P-pladsen ved Østre søbad, Horsensvej 2, 8600 Silkeborg og går en tur i den skønne natur. Der er hundeskov på en del af turen, så hundene har mulighed for at løbe løs, hvad man ønsker dette.

Læs mere...

Kalenderoversigt - klik her

Tollerbladet 1/2018

Tollerbladet 1/2018 er klar til download

Tollerdays

Her finder du resultater fra Tollerdays

Hvalpeanvisning

Jeg vil meget gerne, hvis I vil dele jeres oplysninger og info med hvalpeanvisningen, om hvilke hvalpeplaner i har og hvornår I forventer i fremtiden at lave en parring.
Det er oplysninger, som jeg kan bruge, når der bliver spurgt om hvor der kommer hvalpe og ca. hvornår.
Vil du hjælp mig til at blive bedre i fremtiden til at guide tollerejerne, så smid rask en mail af sted til mig: hvalpeanvisning@tollerklubben.dk